Reglement


  1. De wegkapitein is bij de B-ploeg de laatste die arriveert na een rit.De laatste 7 km kan de sprint ingezet worden voor zij die daar zin in hebben. Bij de A-ploeg geldt het principe dat er niet gewacht wordt.
  2. Van de leden wordt verwacht ten minste tien ritten te rijden op zondag, zaterdag of woensdag (feest ritten tellen niet mee). Op het einde van de rit wordt een aanwezigheidslijst ingevuld door één van de wegkapiteins.  Deze lijst wordt online bijgehouden en is ter inzage voor alle leden, bemerkingen dienen binnen de maand gemeld te worden aan het bestuur. Een rit wordt aanzien als een verreden rit als je op 7 km van Balen nog in de “groep” zit. Indien de leden zowel bijdragen tot het financiële (jaarlijks inschrijvingsgeld) alsook het sportieve (10 ritten), kunnen zij vervolgens genieten van een kortingen t.b.v. het betaalde inschrijvingsgeld tijdens de afgelopen drie jaar bij de aankoop van nieuwe kledij.
  3. bij de start van het seizoen wordt de lijst met zondag ritten op het forum gepost, zowel voor A als B (incl wegkapiteins), C alsook de Damesploeg. Tevens worden reeds een aantal "speciale" ritten op de agenda geplaatst. Wijzigingen aan het rittenschema of wegkapitein worden via het forum / kalender gecommuniceerd (minstens 1 week vooraf). Het voorstel is om voor woensdag, zaterdagnamiddag en de C-ploeg op zondag, geen specifieke ritten te bepalen, maar dit over te laten aan de respectievelijke wegkapiteins (Geert Willekens, Johan Baeten, Pat VB voor de zaterdagrit en Mark Volders, Erik Borgmans voor de zondagrit)
  4. website is het enige officiële communicatiemiddel.
  5. lijst met vertrekuren: zie kalender. Eventuele wijziging aan dit schema worden via de kalender gecommuniceerd.
  6. Als de A en de B ploeg samen rijden, wordt het tempo bepaald door de wegkapitein van de B-ploeg.
  7. De wegkapitein wordt geacht zich vooraan in de groep te plaatsen, binnen de eerste drie/zes.
  8. Begin van het seizoen op 1ste zondag van maart, einde van het seizoen op laatste zondag van oktober
  9. We spreken op't St Andriesplein af om 5 min voor vertrekuur, regel is dat er stipt wordt vertrokken op het officiële vertrekuur en zonder omwegen.

© Copyright 2021 All Rights Reserved | Website By Jeff Vaes